Konsta Weber Kehäpäätelmiä laatikon rajapinnoissa

Luonnonsuojelu voi olla uusien työpaikkojen luomista

  • Luodaan puhdasta työtä.
    Luodaan puhdasta työtä.

Luonnonsuojelu voi olla uusien työpaikkojen ja yritysten luomista. On mieletöntä nähdä uuden yrittäjyyden ja uusien tuotteiden kehittäminen luonnonsuojelun vastaisena toimintana.

Nykyään yritystoimintaa ja teollisuutta säännellään osin sen mukaan, kuinka paljon haitallisia ulkoisvaikutuksia toiminnalla on. Käytännössä säätelyä tehdään sen mukaan kuinka paljon toiminta saastuttaa, kuluttaa erinäisiä luonnonvaroja tai aiheuttaa muita ympäristöhaittoja. On absurdi ajatus, että yritystoiminnan ylipäätään tulisi toimia niin, että se kuluttaa tarpeettomasti luontoa ja yhteistä ympäristöämme. Mikäli ympäristö nähdään vain raaka-aineen tarjoajana, mahdollisina tiloina ja maa-aloina yritystoiminnalle, ollaan lähtökohtaisesti menossa kummalliseen suuntaan.

Kaiken toiminnan tavoitteena tulisi olla elinympäristömme tekeminen entistä paremmaksi ja ympäristön kanssa sopusoinnussa harjoitettava liiketoiminta. Muutoin joudumme loputtomiin käymään uuvuttavaa köydenvetoa sen suhteen, voiko yritystoiminta heikentää ympäristön tilaa vai ei. Tällöin ympäristön tilaa heikennetään jatkuvasti yritystoiminnalla, ja samaan aikaan muualla harjoitetaan yritys-, yhdistys-, ja kansalaisjärjestötoimintaa, jonka tarkoituksena on korjata ympäristölle aiheutettuja haittoja.

Ympäristön suojelulla on mahdollista luoda uusia työpaikkoja ja uutta yrittäjyyttä. Tämä ei ole vain mahdollisuus, vaan sen tulisi olla myös tavoite. Cleantech -yritykset ovat osaltaan mukana projektissa, jossa puhdistetaan ja vähennetään ympäristölle jo aiheutunutta haittaa. Lähtökohdan pitäisi olla, että työllistämme ihmisiä siten, että työviikon päätyttyä he ovat tuoneet kokonaisuudessaan enemmän hyvää ympärilleen kuin luoneet haittoja ympäristölle.

Ulkoisvaikutusten tarkka laskeminen ja arvottaminen on vielä mahdotonta. Sitä, kuinka paljon yhden tehtaan hiilidioksidipäästöt ilmaan ja öljypäästöt meriin aiheuttavat rahalla mitattavaa ulkoisvaikutusta, ja kuinka paljon rahaa näiden haittojen korjaamiseen tarvitaan, on todella vaikea laskea. Sitä, kuinka suuri summa haitallisista ulkoisvaikutuksista ylipäätään pitäisi tuotteiden hintaan lisätä, on vaikea määrittää. Kerrannaisvaikukset jäävät usein ulkopuolelle, eikä niitä ole kukaan saastuttaneesta sukupolvesta kuittaamassa.

Ei pidä ajatella kuinka paljon yhden työpaikan eteen voidaan saastuttaa, vaan pikemminkin tulisi pohtia, miten saadaan luotua sellainen työpaikka, joka tuo usealla mittarilla mitattuna hyvinvointia ympärilleen.

Mikäli yhden työpaikan ja työtehtävän on kuormitettava ympäristöä, ajattelee vastuullinen yrittäjä sitä, miten saman konsernin sisällä tämä kuorma saadaan käännettyä jälleen positiivisen puolelle.

Työllistäminen, yrittäjyys ja luonnonsuojelu – kaikki mahtuvat samalla riville.

Konsta Weber

http://www.facebook.com/konsta.weber

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat